Ferienpark De Klepperstee
Toekomstplannen De Klepperstee

Vakantiepark De Klepperstee

Dit is onze toekomst: dit is jouw toekomst!  

 
Natuurlijke beleving
 

Wij geloven in een groene en natuurlijke vakantiebeleving. De unieke natuur die ons omringt, krijgt nóg meer de ruimte en maken we nóg beter zichtbaar. We vernieuwen het park, de faciliteiten en de verblijfsmogelijkheden. Het landschap vormt de basis van het park: de accommodaties zijn hier als het ware ‘te gast’ en vormen een aanvulling op het landschap. We sluiten graag aan bij het landschap om ons heen. Daarom gebruiken we gebiedseigen beplanting en géén exoten meer. Daarnaast proberen we onze terreinen ook zo diervriendelijk en natuurlijk in te richten.

Sinds de start van de transformatie in 2019 zijn zo'n honderd kavels gerealiseerd. Sinds 1 januari 2021 zijn accommodaties van 25 jaar niet meer toegestaan. Wij begrijpen goed dat de ingezette vernieuwingen en richtlijnen gevolgen hebben voor jouw huidige maar zeker ook toekomstige verblijf op Vakantiepark De Klepperstee.

Nu breekt de tijd aan om alle jaarplaatsvelden stap voor stap af te ronden. In 5 fases richten we de 10 resterende velden helemaal opnieuw in. Straks is er ruimte voor cabins, maar onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om bestaande chalets en stacaravans te verhuizen naar een nieuwe kavel.

 

Ongetwijfeld borrelen de eerste vragen nu al bij je op. Lees daarom eerst op je gemakje onderstaande informatie goed door. Hiermee hopen we al heel wat vragen meteen voor je te beantwoorden.  

Planning 

2018: aankondiging toekomstbeeld Klepperstee.
2020: einde accommodaties van 25 jaar of ouder. 
2022: aankondiging herinrichting jaarvelden:

 • 2023-2024: Torenvalk & Albatros + Kievit 50 t/m 61
 • 2024-2025: Zilvermeeuw & Koolmees 
 • 2025-2026: Kievit & Grote Stern
 • 2026-2027: Nachtegaal & Preekhil
 • 2027-2028: Zeekoet & Zeevalk 

Hoe & wat

Vanaf november 2023 werken we in 5 fases aan de afronding van de cabinvelden. Op elk veld nemen we de cabinplaatsen, infrastructuur, wegen, parkeerplaatsen en meer onder handen. Dat doen we ieder jaar in de wintermaanden zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben. 

 • Hoe blijf ik op de hoogte over de voortgang?

Bovenstaande planning tot 2028 is natuurlijk onder voorbehoud. De kans bestaat nu eenmaal dat bepaalde werkzaamheden uitlopen. Daarom krijg je elk jaar in september een update van ons. In die update staat beschreven welke werkzaamheden we in de aanstaande winter uitvoeren. En we blikken dan ook meteen vooruit op de activiteiten in de volgende winter. 

 • Mijn veld is pas over een paar jaar aan de beurt. Is het mogelijk om een specifieke kavel al eerder aan te pakken?

In bepaalde gevallen is dat soms mogelijk. Bijvoorbeeld bij kavels die leegstaan of waar een oude stacaravan wordt vervangen. Samen met de technische dienst bepalen we de haalbaarheid. Dat hangt van allerlei factoren af. De kosten natuurlijk, maar ook technische mogelijkheden zoals stroomvoorziening en de intensiteit van de werkzaamheden.

 • Ik was al begonnen aan een ontwerp voor een nieuwe accommodatie, omdat mijn stacaravan straks niet meer voldoet aan de leeftijdseisen.  Wat kan ik nu het beste doen? 

Neem in dat geval vooral contact op met het cabinteam. Dan gaan we samen met jou kijken naar de mogelijkheden. De makkelijkste manier is om een mail sturen naar cabins@klepperstee.com.

 • Ik heb al een cabin. Wat verandert er voor mij?

Behalve dat wij de infra op dit betreffende veld gaan vernieuwen, verandert er niets voor jou. Bovenstaande planning geeft wel een idee wanneer jullie veld is afgerond. 

 • Waarom staat de Lepelaar niet in het overzicht met velden?

De Lepelaar hoeft niet meer verkaveld te worden, omdat de plaatsen op dit veld al volledig zijn aangelegd. Voor accommodaties geldt de 25 jaar-regeling: een chalet of stacaravan van 25 jaar moet worden vervangen. 

 • En Magneet/Paddestoel?

De afgelopen 10 jaar hebben wij, op enkele kwaliteitsverbeteringen na, geen grote werkzaamheden gepleegd en/of wijzigingen in het beleid uitgevoerd t.a.v. de jaarplaatsen op het terrein. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om daar verandering in te brengen. Wij willen je er echter wel graag op attenderen dat wij voornemens zijn om ook verdere kwaliteitsverbeteringen door te voeren op Camping de Magneet. Het staat een ieder uiteraard vrij om te verbeteren of vernieuwen van een plek en accommodatie. Eventuele grootschalige plannen zullen wij minimaal 3 jaar voorafgaand aan een wijziging aan onze gasten communiceren.

Verkavelen: spelregels en aandachtspunten

In de periode tot aan de verkaveling van jouw veld verandert er niets voor jou als jaarplaatshouder. Wel is het belangrijk dat je tijdig bij ons aangeeft of je mee wil in de verkaveling en wat je plannen zijn. Om je een beeld te geven van de activiteiten zetten we de belangrijkste spelregels en aandachtspunten voor je op een rijtje.

 • Wat zijn de voorwaarden om met een bestaande accommodatie mee te doen in de verkaveling?
  • tot en met 15 jaar: Een stacaravan of chalet die in het jaar van verkaveling 15 jaar of jonger is kan meeverhuizen. Het is belangrijk dat jouw accommodatie zich dan technisch in een goede staat bevindt   en ook voldoet aan de eisen voor een nieuwe jaarplaats. Wij beoordelen dat in het jaar van de verkaveling. 
  • Ouder dan 15 jaar: Accommodaties die op het moment van verkavelen ouder dan 15 jaar zijn, kunnen niet meer verhuizen. 
    
 • Kan ik straks mijn eigen kavel kiezen?

Als je met een bestaande accommodatie verhuist naar een nieuwe kavel, dan willen we graag van je weten welke plaats jouw voorkeur heeft. Uiteindelijk wijzen wij de plaatsen toe. Let op: je kan alleen de voorkeur uitspreken voor kavels op je eigen veld.    

 • Hoe weet ik precies welke kavels er voor mij beschikbaar zijn?

Op het heringerichte veld reserveren we kavels voor nieuwe cabins en voor bestaande accommodaties. Afhankelijk van jouw situatie kun je een voorkeur aangeven.

 • Ik heb nu een jonge stacaravan die qua leeftijd straks nog prima kan meeverkavelen, maar eigenlijk stap ik liever over naar een nieuwe cabin. Hoe werkt dat?

Deze overstap moedigen we juist aan. Dus wanneer je bij de verkaveling meteen kiest voor een cabin, dan krijg je eerste keus uit de kavels die gereserveerd zijn voor cabins.  

 • Ik heb nu een stacaravan die straks te oud is om mee te verkavelen. Kan ik dan wel een nieuwe plek op mijn veld kiezen? 

Natuurlijk kan dat! Geef dan bij ons aan dat je in de verkaveling kiest voor een cabin. Vervolgens kan je dan een voorkeur opgeven voor een cabin-kavel.

 • Kan ik mijn bestaande schuur of andere aanbouw ook meenemen in de verkaveling?

Nee, dat is niet meer mogelijk. We kiezen er nadrukkelijk voor om de nieuwe Klepperstee een gezamenlijke uitstraling te geven. Natuurlijk krijg je de ruimte om een schuur  te plaatsen op je nieuwe kavel. Alleen stellen we daar voorwaarden aan, bijvoorbeeld in materiaal en kleurgebruik. 

 • Waar kan ik mijn stacaravan of chalet op mijn nieuwe kavel zetten?

We wijzen vooraf een geschikte locatie en positie aan voor jouw accommodatie. Ook voor een nieuwe schuur wijzen we een geschikte plaats aan. 

 • Gelden de stijlregels ook voor mijn bestaande chalet of stacaravan?

Jazeker, die voorschriften gelden tot op zeker hoogte ook voor bestaande accommodaties die verplaatst worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je stacaravan is ingegraven. En op nieuwe kavels is alleen nog een houten vlonder toegestaan. 

 • Wie neemt de regie bij al deze werkzaamheden en verplaatsingen?

Dat doen wij voor je. Wij coördineren de verplaatsingen op ons terrein. Hou er wel rekening mee dat de kosten die bij de verhuizing van jouw chalet komen kijken ook voor jouw rekening zijn. De Klepperstee draagt vanzelfsprekend de kosten voor de werkzaamheden aan alle openbare voorzieningen.

 • Ga ik straks meer betalen voor een nieuwe kavel? 

Hou daar zeker rekening mee. Dat komt omdat de meeste nieuwe kavels een stuk groter zijn dan de gemiddelde jaarplaats nu is. Als dat bij jou ook het geval is, dan kom je in een hogere tariefgroep. Op dit moment is deze tariefgroep nog niet bepaald. Per 1 januari 2024 treden nieuwe tariefgroepen in werking. 

 • Hoe zit het eigenlijk met mijn huurovereenkomst als ik naar een nieuwe kavel verhuis? 

Ook voor jouw jaarplaats op een nieuwe kavel geldt de gebruikelijke 1-jarige overeenkomst met bijbehorende voorwaarden.

•    Tijdens de verkaveling kan ik mogelijk geen gebruik maken van mijn accommodatie, is er een vorm van compensatie? 

Nee. Het is inderdaad mogelijk dat je op bepaalde momenten jouw accommodatie niet kunt gebruiken en/of de voorzieningen slecht of niet te gebruiken zijn. De grootste werkzaamheden rondom de verkaveling worden daarom ingepland in een periode (november tot en met maart) waarbij we weten dat gasten niet of nauwelijks gebruik maken van hun accommodatie. Wel is het streven om in de weekenden en de Kerstvakantie geen grote werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om eenmalige, noodzakelijke verbeteringen aan terrein en infrastructuur (ook onder de grond), mede bedoeld om ook jou de komende jaren een fijn verblijf te bieden. Natuurlijk zullen wij werkzaamheden niet onnodig lang laten duren, maar daarbij zijn we ook afhankelijk van externe partijen, het weer en beschikbaarheid van materieel.

 • Hoe laat ik mijn kavel achter als ik verhuis naar een nieuwe kavel? Of als ik definitief vertrek?

Het maakt niet uit of je meegaat in de verkaveling of ervoor kiest om De Klepperstee toch te verlaten. In beide gevallen is het de bedoeling dat je de accommodatie en eventuele bijgebouwen verwijdert.  Als  je vertrekt als het betreffende veld waar je staat wordt verkaveld, mag je wat achterblijft op de kavel laten liggen en voeren wij het af en ruimen het netjes op.

 • Eigenlijk wilde ik mijn bestaande accommodatie in het komende jaar verkopen. Kan dat nog wel?

Ja, op zich is verkopen nog altijd mogelijk. Tenminste als je accommodatie op het moment van verkoop jonger is dan 20 jaar. Vooraf maken wij een beoordeling of de accommodatie nog geschikt is voor verkoop. Goed om te weten: voor de nieuwe eigenaar geldt dat hij of zij de accommodatie niet meer kan verkopen vóór de verkaveling. 

 • Kan ik mijn bestaande accommodatie ook verkopen en zelf naar een nieuwe cabin verhuizen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Handig om te weten

aanvullende informatie