bericht van 28 maart 2020


Wij hebben kennisgenomen van de verschillende verordeningen vanuit de veiligheidsregio’s voor de recreatiesector in Nederland en het bijbehorende advies van de gemeente Goeree-Overflakkee. Binnen onze mogelijkheden en in afwachting van de aangekondigde controles door de gemeente en de verwachte aanvullende adviezen vanuit het Rijk, blijven de maatregelen zoals hieronder van kracht tot vooralsnog 6 april.  

Onze boodschap aan gasten en bezoekers van onze parken blijft: blijf gezond, blijf thuis. De Nederlandse overheid adviseert om sociale contacten te vermijden en om ons heen zijn allerlei maatregelen genomen om ontmoetingen tussen mensen in te dammen. Recreëren is op dit moment niet hoog noodzakelijk en heeft geen prioriteit.


bericht van 19 maart 2020

Hierbij willen wij je op de hoogte stellen van onze aanvullende maatregelen met betrekking tot het sluiten van onze parken. Dat was geen gemakkelijke keuze. Maar wij willen nú onze verantwoordelijkheid nemen richting onze gasten, onze bezoekers en onze eigen medewerkers. Wij hopen op jullie begrip!   

De Nederlandse overheid adviseert om sociale contacten te vermijden en worden om ons heen allerlei maatregelen genomen om ontmoetingen tussen mensen in te dammen. Volgens ons rest dan maar één keuze, in navolging van bijvoorbeeld TUI en Center Parcs, om per direct het afreizen naar onze parken te stoppen. Dit is een verantwoordelijkheid die wij nemen voor onze gasten, ons personeel en onze omgeving. Recreëren is op dit moment niet hoog noodzakelijk en heeft geen prioriteit. Wij zijn helaas niet in staat om de gebruikelijke service te leveren en/of te garanderen richting gasten en bezoekers op de parken. Onze medewerkers zijn bijna niet op de parken aanwezig, vanwege thuiswerken en/of zorg voor kinderen en anderen.  

Camping (Gelderse Roos)
De velden blijven tot vooralsnog 6 april afgesloten voor gasten en bezoekers. De voorzieningen (zoals water en WiFi) en faciliteiten (zoals toiletgebouwen) zijn niet beschikbaar.

Drive-In Camperpark

Het terrein is tot vooralsnog 6 april gesloten. Het is niet mogelijk om van de Drive-In gebruik te maken. Het sanitairgebouw is afgesloten.

Jaar- en seizoensplaatsen Klepperstee | Magneet | Paddestoel
Op basis van alle adviezen, de genomen maatregelen en het ontbreken van voorzieningen, faciliteiten en een verminderd serviceniveau zijn deze velden tot vooralsnog 6 april gesloten voor gasten en bezoekers.

Reserveringen tot 6 april
Op Vakantiepark De Klepperstee en Ridderstee Ouddorp Duin zijn reserveringen in de periode tot vooralsnog 6 april niet mogelijk. Gasten met bestaande reserveringen zijn persoonlijk benaderd o.a. met mogelijkheden tot omboeken.

Bungalowpark Klepperstee & Ridderstee

Eigenaren van een recreatiewoning op het bungalowpark Klepperstee of Ridderstee Ouddorp Duin wijzen wij nadrukkelijk op het ontbreken van services (ook bij calamiteiten). Een verblijf op een vakantiepark in de periode tot vooralsnog 6 april moet als zeer onwenselijk worden gezien.

Onze voorzieningen 
De voorzieningen op onze parken zijn tot vooralsnog 6 april gesloten, zoals bijvoorbeeld de bistro, (binnen)speeltuin en zwemvijver. Voor contact met de receptie vragen wij je om bij voorkeur te mailen óf - indien niet mogelijk - te bellen. De receptie is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 – 17:00 uur. Wij vragen je begrip voor eventuele wachttijden aan de telefoon en/of een reactie die soms langer uitblijft. Geen fysiek bezoek aan het receptiegebouw.

Tot slot: Wij verwachten dat onze gasten, onze bezoekers en onze (toe)leveranciers kennisnemen van onze maatregelen en onze instructies opvolgen. Stay safe, stay home!