Ruimte voor de natuur

In een afwisselend buitengebied met hoogteverschillen, wilde begroeiing en open ruimtes ligt Vakantiepark De Klepperstee. Die natuurlijke verschilllen krijgen de komende jaren nog meer ruimte. Open plekken afgewisseld met beschutte gebieden. Soms ruig, soms getemd.

 

Deze transformatie heeft tijd nodig. Die tijd geven wij aan de natuur, en waar mogelijk helpen wij. Het terreinbeheer richt zich vanaf nu op avontuurlijk groen. Geen gesnoeide hagen of geknotte bomen, maar bomen die ongehinderd kunnen groeien, omring door struiken en heesters. 

 

Zonnepark 

Bij ons vakantiepark ligt ons zonnepark. Het ‘zonneweiland’ is goed voor een jaarproductie van bijna 800.000 kWh. Voldoende om het park volledig CO2-neutraal te laten functioneren en de extra productie af te zetten via het openbare elektriciteitsnet.