Op De Klepperstee is altijd al veel aandacht geweest voor de omringende natuur en het landschap. Toch zie je dat niet terug in de opzet van het park. Zelfs ondanks alle aandacht die er is voor de begroeiing. Zo zijn de wegen op het park bijvoorbeeld opvallend breed. Een overblijfsel van hoe een vakantiepark er dertig, veertig jaar geleden uitzag.

Nu is het tijd om het unieke landschap van het park en de directe omgeving echt goed de ruimte te geven. Wij geven u in onze brochure 'Klepperstee ruimte voor natuur' u globaal een eerste indruk van onze plannen. Daarom gebruiken we allerlei impressies, foto’s en voorbeelden om dit veranderproces duidelijk te maken. Zo ziet u hoe wij het landschap, de begroeiing, maar ook de lokale kunst en cultuur geleidelijk meer ruimte willen geven op De Klepperstee.

 
Met vriendelijke groet,

Jeroen den Hollander

directeur De Klepperstee